www.aliildirimoglu.az

ROMANLAR

Əli İldırımoğlu. Mənim rəncbər atam (xatirə-roman). Bakı, "Nurlan", 2007. – 416 səh.

Ata şəxsiyyətinin müəllif tərəfindən Vətən, milli adət-ənənələrimiz, xalqın əsrlərcə önəm verib qoru duğu milli dəyər lərin ayrılmaz bir komponenti kimi qavranılması və bu cür
də təlqin olunması "Mənim rəncbər atam" xatirə-romanının ən başlıca, ən dəyərli məziyyətidir.
 

© 2011. Bütün hüquqlar Əli İldırımoğluna məxsusdur.
www.aliildirimoglu.az və ya www.aliildirimoglu.com