www.aliildirimoglu.az

OÇERKLƏR

Yazıçı publisist Əli İldırımoğlunun "Silinməz izlər" kitabına müəllifin müxtəlif illərdə respublika qəzetlərin də dərc olunmuş oçerkləri daxil edilmişdir. Kitab müəyyən bir dövrdə mətbuatın, jurnalistikanın kəndə, insanlara, insanlığa, ictimai-siyasi hadisələrə münasibət mövqeyi baxımından ibrətamizdir və sonrakı nəsil jurnalistlər üçün yaradıcılıq timsalı ola bilər. Buradakı yazıların hər biri yazıçının mənsub olduğu xalqa ürək yanğısının tərənnümüdür.

YADDAŞIN SİLİNMƏZ İZLƏRİ - L.Rəşid, Ədəbiyyatşünas, 2 oktyabr 1997-ci il

Sultanağa
Suvar nənənin ümid işığı
Qarabağın çiçəkləri
Məğrur baxışlar
Elin mərdi olsa
Qayğı göstər, uğur qazan
Dostluq kara gəlir
Büllur bulaq
Aygünlünün çiçəkləri
El qızları
Ot basmış cığırlar
El yolunda
Gülcamal nənə
Bağbanın töhfəsi
Günəş nur saçanda
Mərdlik
Silinməz izlər
Dəmirçi
Sən qoçaq ol
Gülnazın hünəri
Ata fərəhlənir
Sevinc
Qırılmaz tellər
Xınalığa gedən yol
Meşələrin memarı
Çöllərə qar düşəndə
İnam
Döyüşən kənd
Müharibə çörəyi
Ömür yarpaqları
Şirin xatirələr
Gülər gözlər
Torpaq oyanır
Zirvəyə qalxan cığır
Beş qardaş
Nazilə
Çobanlar
Mübarəkdir, qızım!
Ucaltdığım evlər ucaldır məni
İki qəlbin fərəhi
Təşəbbüs
İydə çiçəyi
Sətirlənən xatirələr
Bacılar
Qartallar uçan yerdə
Şəlalə
Çinarlı
Bulaq başında
Maşınların nəğməsi
Hədiqə
Qədim torpaq
Haramının işıqları
Torağaylı cığırlar
Suların aynasında
Cəsarət
Çiçəklənən düzlər
Poçtalyon
Ömrün anlarında cücərən kəlamlar


 

© 2011. Bütün hüquqlar Əli İldırımoğluna məxsusdur.
www.aliildirimoglu.az və ya www.aliildirimoglu.com