www.aliildirimoglu.az

FELYETONLAR

Yazıçı-jurnalist Əli İldırımoğlunun "Telepat" kitabı Molla Nəsrəddin dövründən başlamış, bu günümüzə qədər cəmiyyətdə hələ də təsadüf olunan, oxucularda həm acı gülüş, həm də dərin nifrət doğuran və müəllifin ürək ağrısı ilə qələmə aldığı ictimai bəlaları əks etdirən satirik yazılar toplusudur. Buradakı ağladan və güldürən məqamlar dünən də, bu gün də, sabah da aktualdır, ibrətamizdir.

Reallıq və mübarizlik mövqeyindən / Əhəd MUXTAR

FELYETONLAR


 

© 2011. Bütün hüquqlar Əli İldırımoğluna məxsusdur.
www.aliildirimoglu.az və ya www.aliildirimoglu.com